Zarząd 2021/2022

DANIEL JAKUBOWSKI

Przewodniczący

e-mail: daniel.jakubowski@nzs.org.pl

tel.: +48 513 440 218 

PIOTR KISIEL

Sekretarz

e-mail: piotr.kisiel@nzs.org.pl

tel.: +48 694 331 227

ALICJA DYBALSKA

Wiceprzewodnicząca

ds. Finansów

e-mail: alicja.dybalska@nzs.org.pl

tel.: +48 695 209 664

TOMASZ KOWALSKI

Członek Zarządu ds. HR

e-mail: tomasz.kowalski@nzs.org.pl

tel.: +48 609 909 101

ZOFIA KRZYSZTOSIAK

Członek Zarządu ds. PR

e-mail: zosia.krzystosiak@nzs.org.pl

tel.: + 48 604 870 695

KATARZYNA PRZYBYŁO

Członek Zarządu ds. Projektów

i Kontaktów Zewnętrznych

e-mail: katarzyna.przybylo@nzs.org.pl

tel.: +48 728 255 550

Komisja Rewizyjna

Ula.jpg

URSZULA KĘPSKA

Członek

e-mail: urszula.kepska@nzs.org.pl

tel.: + 48 660 526 880

Kama.jpg

KAMILA CIEŚLUK

Przewodnicząca

e-mail: kamila.ciesluk@nzs.org.pl

tel.: +48 797 661 826

Kinga I.jpg

KINGA IWASZKIEWICZ

Członek

e-mail: kinga.iwaszkiewicz@nzs.org.pl

tel.: +48 698 130 664